FF_bla_RGB_digital.png
 
 

Dataskyddsförordningen (GDPR) & Integritetspolicy

 

Information till Beställare, Varumärken och Byråer

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 

Hur garanterar Forever Factory att reglerna för Dataskyddsförordningen följs på event?

Forever Factory garanterar att alltid ha fullständig och uppdaterad dataskyddshantering på plats. Ur ett praktiskt perspektiv ansvarar Forever Factory för att uppfylla kraven för dataskydd på event genom följande huvudprinciper:

 1. Alla Gäster ges möjlighet att ge samtycke till en Integritetspolicy skriven på svenska. Integritetspolicyn beskriver vilka Forever Factory är, vilken data som samlas in, hur den kan användas, vem den kan delas med, vilka rättigheter de har och hur de kontaktar Forever Factory för mer information eller klagomål.

 2. Insamlad data hanteras i enlighet med Integritetspolicyn vilket innebär att data enbart används och delas rättmätigt och legalt i syften som anges i Integritetspolicyn.

 3. Data sparas endast så länge det anses nödvändigt eller så länge som tillåts enligt Integritetspolicyn.

Vilka är våra/era skyldigheter?

Forever Factory ansvarar för att den direkta användningen av våra produkter och tjänster följer Dataskyddsförordningen på ert event.
Ert ansvar gäller den data Forever Factory delar med er, i de fall Forever Factory gör det. Ni ansvarar för att den data som delas med er behandlas och förvaras i enlighet med relevanta bestämmelser och Integritetspolicyn under vilken insamling skedde.

Vilken data delar Forever Factory med er?

Data kan samlas in och delas med er förutsatt att det omfattas av Integritetspolicyn. Data kan omfatta genererat bildmaterial och annan användbar data som e-postadresser, namn, enkätsvar och mer.

 

Integritetspolicy för slutanvändare

1. Vilka vi är

Forever Factory AB är ett registrerat aktiebolag med organisationsnummer 556927-0258. Forever Factory har sitt huvudsäte i Stockholm.
Postadress är Forever Factory AB, Tulegatan 34, 113 53 Stockholm.

2. Information Forever Factory samlar in

Med Information menar vi all personlig information om dig som Forever Factory samlar in, använder, delar och förvarar. Information kan även inkludera bildmaterial där du kan identifieras (foton, animationer och video som tagits när du använder våra produkter). Informationen vi besitter varierar beroende på vilken relation du som användare har till oss.

3. Hur Forever Factory använder och delar Information

Dataskyddsförordningen kräver att Forever Factory har någon av följande anledningar till att använda din information:

 • Avtal - Information som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller då avsikt att ingå ett avtal finns. Till exempel leveransinformation för en tjänst du bokat av Forever Factory.

 • Rättslig förpliktelse - När Forever Factory är förpliktigade av lagen att behandla din information för att till exempel bekräfta din identitet.

 • Berättigat intresse - Då anledningen för att använda informationen väger tyngre än din rätt att slippa behandlingen. Till exempel då Forever Factory är intresserade av att veta vad våra kunder gillar mer eller mindre och hur vi kan förbättra våra tjänster.

 • Samtycke - I vissa fall kan Forever Factory erhålla ditt samtycke till att använda information på ett visst sätt. Till exempel om du använder någon av våra produkter på ett event och samtycker till att din e-postadress anmäls till nyhetsbrev för att kunna motta utskick i framtiden. När Samtycke är enda anledningen till att vi använder din information har du rätt att ändra dig och byta eller ta tillbaks ditt samtycke.

På följande sätt använder och delar Forever Factory Information:

 • Hantering och kommunikation med dig gällande en bokning av produkter eller tjänster
  (Avtal, Berättigat intresse)
  Om du bokar en tjänst eller produkt av Forever Factory samlar vi in och använder information som din e-postadress, telefonnummer och detaljer kring eventet som behövs för att leverera eller genomföra bokningen. Det kan hända att vi delar med oss av denna information till tredje part, i de fall det är nödvändigt för att genomföra bokningen. Till exempel om vi använder oss av en budfirma för att leverera en bokad tjänst till dig.

 • Forever Factory skickar e-post, sms och andra kommunikationer till dig
  (Samtycke)
  Om du använder en av våra produkter eller deltar i en av våra upplevelser på event, är det möjligt att vi skickar e-post, sms eller annat meddelande till dig med tillgång till ditt foto, animation eller video. Detta gör vi enbart när du bett oss göra det genom att fylla i din kontaktinformation vid eventet. Vi använder ofta tredje parts tjänster för att samla in sådan info.

 • Tillhandahåller våra kunder/sponsorer med statistik och data som samlats in från våra produkter och upplevelser på deras event
  (Berättigat intresse, Samtycke)
  När vi tillhandahåller produkter eller tjänster till event gör vi det oftast åt kund eller sponsor som beställt detta av oss. Ibland delar vi med oss av anonym statistik med våra kunder/sponsorer som visar hur lyckad/populär produkten eller upplevelsen varit. Kunder/sponsorer kan också be oss samla in information för deras egen marknadsförings eller affärsintressen (som att anmäla dig till nyhetsbrev eller använda ditt foto, animation eller video i marknadsföringssyfte. Vi gör dig alltid medveten om detta och erhåller samtycke innan personlig information delas med våra kunder/sponsorer.

 • Fotografering eller inspelning av video av våra produkter på event för egen marknadsföring (inklusive sociala medier)
  (Berättigat intresse, Samtycke)
  Forever Factory har ett berättigat intresse av att marknadsföra vårt arbete, produkter och tjänster. Vi har också ett berättigat intresse av att hålla följare på sociala medier uppdaterade och få nya följare. Ibland gör vi det genom att fota och spela in video på våra produkter eller upplevelser när de används på event. Ibland publicerar vi sådant material på offentliga plattformer såsom vår hemsida eller våra egna konton för sociala medier. Vi respekterar alltid gästers integritet och ber om tillstånd innan fotografering eller filmning inleds i dessa syften. I de flesta fall gör vi gästerna medvetna om foto- och videoupptagningar med anslag på plats och erhåller samtycke när det krävs.

 • Förbättra våra tjänster genom att identifiera produkter och tjänster ni finner användbara
  (Berättigat intresse, Samtycke)
  Forever Factory utbud utvecklas konstant. Vi kan använda information vi besitter för att förbättra våra produkter eller identifiera trender i deras popularitet. Till exempel använder våra hemsidor cookies och mjukvara som ger oss möjlighet att se vilka produkter som får mest uppmärksamhet. Forever Factory har också ett berättigat intresse av att berätta för dig om våra produkter, tjänster och utveckling som kan vara av intresse, men enbart när vi tillåts göra det. För vissa marknadsaktiviteter måste vi be om ditt samtycke för att använda din information. Vi skickar inte irrelevant eller överflödig information. Vi använder din information för att anpassa kommunikationen du får.
  Det är din rättighet att när som helst meddela Forever Factory att du ändrar eller tar tillbaks samtycke till att din information används på detta sätt.
  Forever Factory kontaktar dig enbart via kanaler som du accepterat tidigare. Du kan avanmäla dig från marknadskommunikation när som helst genom att kontakta oss.

 • Indrivning av skulder
  (Berättigat intresse)
  Forever Factory har ett berättigat intresse av att driva in skulder som förfallit om det inte finns en tillfredsställande plan för betalning. Forever Factory kan instruera inkassobolag att företräda Forever Factory och då tillhandahålla nödvändig information som behövs för att driva in obetald skuld.

 • Förebygga brott och skydda våra anställda och egendom
  (Berättigat intresse, Rättslig förpliktelse)
  Forever Factory har en legal skyldighet att skydda våra anställda och berättigat intresse av att skydda Forever Factory egendom. Forever Factory kan dela med sig av information till relevanta myndigheter i det fall ett genomfört eller misstänkt brott påverkar oss eller våra intressenter.

4. Dina rättigheter i relation till din information

 • Tillgång till information
  Du har alltid rätt att fråga huruvida vi håller information om dig eller ej. Gör vi det får du fråga vilken information vi har, varför vi har den och hur den används. Du har också rätt till en kopia av informationen.

 • Ändring av information
  Forever Factory vill alltid ha information som är uppdaterad och korrekt. Om informationen vi har är felaktig ber vi dig meddela oss om detta så uppdaterar vi informationen.

 • Radering av information
  Du har rätt att be Forever Factory radera information om du anser att det inte finns skäl för oss att ha den längre. Skäl till borttagning kan vara:
  - Informationen vi har behövs inte längre för syftet vi samlade in den
  - Vi hade och använde din information enbart utifrån ditt samtycke, som du nu tagit tillbaks
  - Du har tidigare motsatt dig till hur vi använder information
  - Vi har använt informationen olovligen
  - Det finns en rättslig förpliktelse av oss att radera informationen
  När du gör en begäran om att radera information har vi upp till en månad på oss att svara. Avvisar vi din begäran meddelar vi dig och redogör varför.

 • Kontakta oss för mer information om dina rättigheter
  Du kan kontakta oss på vanligt sätt för att diskutera hur vi förvarar och använder din information och dina rättigheter. Du kan också skriva till oss på adressen ovan.

 • Skicka klagomål
  Är du missnöjd med hur vi använder din information ska du kontakta Forever Factory i första hand så vi förstår problemet och får möjlighet att lösa det. Kan vi inte lösa problemet har ni rätt att skicka klagomål till Datainspektionen som hanterar Dataskyddsförordningen och privatpersoners rättigheter vid behandling av personuppgifter.

5. Skydd & Tredjepart

Alla länder inom EU följer likartade standarder kring rättsskydd för din personliga information. För att tillhandahålla vissa produkter och tjänster överför och behandlar vi information i länder utanför EU där samma standarder inte är närvarande. I dessa fall gör Forever Factory allt vi kan för att säkerställa att din information skyddas enligt EUs standard. Det görs genom att endast överföra information till länder med adekvata regelverk för skydd av personuppgifter.
Forever Factory tar också ansvar för att informationen vi behandlar förvaras, används och raderas i enlighet med våra egna standarder och Dataskyddsförordningen.

6. Mer information

För mer information vänligen kontakta oss på vanligt sätt.